Třídy / Class


TŘÍDY:

Štěňat - 4 - 6 měsíců

Dorostu - 6 - 9 měsíců

Mladých - 9 - 18 měsíců

Mezitřída - 15 - 24 měsíců

Otevřená - od 15 měsíců

Pracovní - od 15 měsíců - je přístupná pouze pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.

Vítězů - od 15 měsíců - přístupná pro psy s titulem - C.I.B - Mezinárodní šampion krásy, C.I.E. - Mezinárodní výstavní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČMKU, šampion některé z členských zemí FCI. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Přiložit kopii dokladu.

Veteránů - nad 8 let

Čestná - od 15 měsíců - podmínky stejné jako pro třídu vítězů

! V1 z třídy čestné postupují do soutěže o BOB a BOS !


CLASS:

Baby - 4 - 6 months 

Puppy - 6 - 9 months 

Junior - 9 - 18 months 

Intermediate - 15 - 24 months 

Open - from 15 months 

Working - from 15 months, only with FCI - Working Dog Certificate A copy of the working certificate must be included in the entry form. 

Champion - from 15 months,from 15 months - accessible for dogs with title - C.I.B - International Champion of Beauty, C.I.E. - International show champion, National winner, Club winner, European winner, World winner, CMKU Champion, winner of champions from FCI member countries. That titles must be in competition with adults. Attach a copy of the document.

Veterans - 8 years and older 

Honor -from 15 months - conditions the same as for the Champion class

! Exc.1 from honorary class advance to the competition for BOB and BOS!