Propozice

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
Územní pobočka Louny
pořádá 26.09.2020


VÝROČNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA


MÍSTO: ZKO Lotta Marie - Světec


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.09.2020


ROZHODČÍ

Jiří Suchý - psi zlatí

Christine Breakspear - psi žíhaný

Mathias Wolf - feny zlaté

Margot Egeblad - feny žíhané

(změna rozhodčích vyhrazena)


PROGRAM

Přejímka: 8:00 - 9:45

Zahájení výstavy: 10:00

Začátek posuzování: od 10:15


ZADÁVANÁ ČEKATELSTVÍ A TITULY

CAC, res. CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOV, BOJ, BOS, BOB, Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán


SOUTĚŽE

Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší pár psů, Nejlepší plemeník


TŘÍDY:

Štěňat - 4 - 6 měsíců

Dorostu - 6 - 9 měsíců

Mladých - 9 - 18 měsíců

Mezitřída - 15 - 24 měsíců

Otevřená - od 15 měsíců

Pracovní - od 15 měsíců - je přístupná pouze pro psy a feny, kteří složili pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI. Přiložit kopii dokladu.

Vítězů - od 15 měsíců - přístupná pro psy s titulem - C.I.B - Mezinárodní šampion krásy, C.I.E. - Mezinárodní výstavní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČMKU, šampion některé z členských zemí FCI. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Přiložit kopii dokladu.

Veteránů - nad 8 let

Čestná - od 15 měsíců - podmínky stejné jako pro třídu vítězů

! V1 z třídy čestné postupují do soutěže o BOB a BOS !


Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni.


Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR,těchto propozic a výstavního řádu ČMKU. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni.


VÝSTAVNÍ POPLATKY

Výstavní poplatek za 1 psa vč. katalogu

700kč

za druhého a dalšího psa

500kč

Třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná

400kč

Chovatelská skupina, páry, plemeník

300kč

Inzerce v katalogu

celostránkový inzerát Kč 1000,- půlstránkový inzerát Kč 500,-


Výjimečná platba na místě (po dohodě) + 150kč manipulační poplatek


!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !!

Inzerce v katalogu: Předlohu nutno zaslat do uzávěrky na adresu: jsalouny@centrum.cz Chovatelskou skupinu a páry možno přihlásit na místě do 11:00 hod. v den konání výstavy..


CHOVATELSKÁ SKUPINA

pro 3 až 5 jedinců posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek.

NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ

pro fenu a psa vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů.

NEJLEPŠÍ PLEMENÍK

do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ:

 nastupují psi i feny ze třídy štěňat oceněni známkou VN1

NEJLEPŠÍ DOROST

nastupují psi a feny ze třídy dorostu oceněny známkou VN1


ČEKATELSTVÍ A TITULY

se mohou udělit psů a fenám v obou barevných rázech. Udělení není nárokové.


VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá, musí být vybavená pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své zvířata, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.


DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny, platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata


PLATBA: 

Platbu je třeba uhradit na č.ú. 2104422768/2700 - UniCredit Bank.

Variabilní symbol je TELEFONNÍ ČÍSLO které bude uvedeno v přihlášce!

Do zprávy pro příjemce uvést prosím JMÉNO MAJITELE PSA.

Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s přihláškou.


Pořadatel nezodpovídá za případný úhyn psa/feny. Za originál jsou považovány propozice a přihláška, vydané pořadatelem v PDF souboru, zveřejněném na stránkách výstavy.