Program / Program


Přejímka: 8:00 - 9:45

Zahájení výstavy: 10:00

Začátek posuzování: od 10:15


Admission of the dogs: 8:30 - 9:45 

Opening the show: 10:00

Judging: from 10:15