Platba / Payment


VÝSTAVNÍ POPLATKY 

Výstavní poplatek za 1 psa vč. katalogu - 700kč   /  za druhého a dalšího psa - 500kč 

Třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná - 400kč 

Chovatelská skupina, páry, plemeník - 300kč 

Inzerce v katalogu celostránkový inzerát - 1000kč /  půlstránkový inzerát - 500kč 

Výjimečná platba na místě (po dohodě) + 150kč manipulační poplatek 

!! Nečlenové Boxerklubu ČR platí dvojnásobek !! 

Inzerce v katalogu: Předlohu nutno zaslat do uzávěrky na adresu: jsalouny@centrum.cz 

Chovatelskou skupinu a páry možno přihlásit na místě do 11:00 hod. v den konání výstavy..

PLATBA:

Platbu je třeba uhradit na č.ú. 2104422768/2700 - UniCredit Bank.

Variabilní symbol je TELEFONNÍ ČÍSLO které bude uvedeno v přihlášce!

Do zprávy pro příjemce uvést prosím JMÉNO MAJITELE PSA.

Kopii potvrzení o zaplacení poplatků zašlete společně s rodokmenem na mail - jsalouny@centrum.cz


EXHIBITION PAYMENT

Exhibition fee for 1 dog incl. catalog - 30€ / for the second and next dog - 20€

Class of baby, puppy veterans and honorary - 16€

Breeding group, couple, reproduktor -  12€

Advertisement in the catalog full-page advertisement - 40€  / half-page advertisement - 20€

Advertisement in the catalog: The template must be sent by the deadline to the address: jsalouny@centrum.cz

Breeding group and couples can be registered on the spot until 11:00 on the day of the show..

----------

Payment on the spot at the exhibition!